SEF EDUKACIJA              
Naslovna Samoodbrana  Edukacija  Fitnes  Termini Novosti  English

 

SEF EDUKACIJA                                 Training 

SEF Edukacija je moderan, inovativan sistem obrazovanja i put konstantnog usavršavanja i napredovanja.

Sa nama će te naučiti kako doći do uspjeha i boljeg života preko obrazovanja i praktične primjene stečenog znanja i vještina.

Poruka osnivača SEF Edukacije

Znanje i stečene vještine su bogatstvo koje nam niko ne može uzeti. Trebamo ih steći a onda i kvalitetno upotrijebiti.

Prije nego što nešto počnemo, uvijek se trebamo zapitati gdje se trenutno nalazimo, gdje smo krenuli i ono što je najbitnije kako da dođemo do sebi zadatih ciljeva.

Odgovori na ova pitanja sa sobom uvijek nose spoznaju o tome da nam je neophodno znanje i određene vještine kako bi bili dovoljno sposobni da postignemo sebi zadate ciljeve.

U organizaciji Udruženja SEF i pripadajućih akademija se održavaju edukativne radionice i seminari.

Mi vam možemo pomoći u namjeri da steknete znanja i vještine neophodne za postizanje vaših ciljeva.

Takođe ćemo vas naučiti kako da stečena znanja i vještine praktično iskoristite.

Naučite više, spoznajte, postanite bolji, promijenite sebe i promjenite svijet.

Osnivač SEF Edukacije

Sve ono što smo do sada činili, ono kroz što smo do sada prošli,    izgradilo  nas je i napravilo od nas ono što jesmo. Naš izbor i naša buduća djela su ono što određuje kako će nam biti u budućnosti.    David Kulišić

 

SEF >  S = Samoodbrana  E = Edukacija  |  F = Fitnes

 
Copyright © 2019   Seforg.com.ba  Webmaster  |  English  |  Naslovna